Disclaimer Allocar Concepts Website(s)

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden in opdracht van Allocar Concepts Gevestigd te Soest, Koninginnelaan 5 3762DA, Soest

1. Algemeen
Deze website bevat informatie, die met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt beheerd en gepubliceerde. Tevens genereert de website on-line informatie met behulp van door AC ontwikkelde systemen en die van derden. Ondanks de constante zorg en aandacht AC besteed aan de beheren en publiceren van de informatie, alsmede aan de systemen, waarmee on-line informatie wordt gegenereerd, is het mogelijk dat er via deze website informatie wordt verstrekt, die onvolledig of onjuist is. AC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website. De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

2. Juistheid van gegevens / aansprakelijkheid
AC sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en/of de informatie op de website of gegenereerd via de website, uit. AC is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website verkregen is. Aan de verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. AC is niet aansprakelijk voor websites die via een link kunnen worden bereikt vanuit de AC website(s). Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar bij deze wordt verwezen.

3. Overeenkomsten
Door bezoeker beoogde overeenkomsten, voorvloeiend uit dan wel op basis van informatie via de AC website(s) verstrekt, komen pas tot stand nadat controle en schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden aan de bezoeker, door AC en een leverende partner van AC, waarmee de overeenkomst wordt aangegaan. En nadat deze schriftelijke bevestiging door bezoeker is gecontroleerd en ondertekend is geretourneerd aan AC, en/of de betreffende leverende partner.

4. Auteursrechten
Auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie mag door de bezoeker niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming vooraf van AC.

5. Virussen en veiligheid
De AC website(s) worden regelmatig gecontroleerd op computervirussen, hierdoor is het risico op de aanwezigheid van virussen, die de computer en/of programmatuur van de bezoeker nadelig kunnen beïnvloeden minimaal. Toch kan de afwezigheid van dergelijke virussen niet worden gegarandeerd door AC. AC kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel schade veroorzaakt door computervirussen via de AC website(s) dan wel via website waarnaar via AC website(s) wordt doorgelinked.

6. Toepasselijke wet en bevoegde rechter
Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen met betrekking tot de disclaimer en/of het gebruik van deze website is uitsluitend de rechter te Amersfoort, Nederland, bevoegd.
 
Links
Disclaimer
Privacy statement
Documenten
Algemene Voorwaarden Allocar Concepts BV
AV Bovag particulieren
Onze merken